Accountancy

  1. Startende ondernemer
Wij zorgen voor de opvolging van de gehele boekhouding, zoals:

•Vereenvoudigde boekhouding voor éénmanszaken
•Dubbele boekhouding voor éénmanszaken en vennootschappen
•Input en verwerking van facturen en financiële verrichtingen
•Opvolging van de afschrijvingen op opmaak afschrijvingstabellen
•Input van de lonen
•Opmaken tussentijdse resultaten
•Opstellen jaarrekening vennootschappen
•......

Maar ook geven we hieromtrent adviezen die u en uw zaak, de mogelijkheid geeft zich verder te ontwikkelen en verder te groeien.

Verder verzorgen wij voor alle wettelijke documenten zoals:

Aanpassen van uw gegevens in de kruispuntbank van ondernemingen
Publicaties in het Staatsblad
Structuurenquêtes
•......